Algemene voorwaarden

 

Algemeen

KynoSupport (hierna te noemen de hondenschool) geeft training en advies aan de hondeneigenaar (hierna te noemen cursist of klant) volgens afspraak en omschrijving van de website.

 

Inschrijving

 • De hondenschool bepaalt of een klant in aanmerking komt voor de ingeschreven cursus en behoudt zich het recht de inschrijving om welke reden dan ook te weigeren of de klant door te verwijzen naar een andere cursus.
 • De hondenschool behoudt zich het recht om klanten deelname aan een cursus te weigeren wanneer de hondenschool dit niet veilig acht, medisch niet verantwoord acht en/of er een risico vormt in welk opzicht dan ook.
 • Klanten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van geschikte tuigen en halsbanden. Slipkettingen, prikbanden en dergelijke zijn niet toegestaan tijdens de trainingen. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen. De hondenschool beoordeelt de materialen van de klant en behoudt het recht om de materialen te weigeren tijdens de cursus.
 • De klant zorgt ervoor dat de hond de benodigde inentingen heeft ontvangen of laat een titer bepaling uitvoeren (één maal per jaar). Bij elke start van cursus kan deze voor inzage gevraagd worden. Tevens controleert de klant regelmatig op vlooien, teken en wormen.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient de aanmelding te geschieden via de ouder/voogd en pas na overleg met de hondenschool

 

De overeenkomst 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen die de klant aangaat met de hondenschool.
 • De inschrijving is akkoord wanneer de klant per mail een persoonlijke bevestiging van inschrijving heeft ontvangen. 
 • Indien de cursist minderjarig is, is de inschrijving door ouder of voogd verplicht.

 

Betalingsmogelijkheden

 • Voor trainingen dient u het factuurbedrag in één keer overmaken aan KynoSupport voor aanvang van de (eerste) les. 

 

Annulering van trainingen, cursus of uitlaatservice

 • De hondenschool heeft het recht om trainingen af te lasten wanneer het onverantwoord is om de hond te vervoeren, bij ziekte of afwezigheid van de trainer, specifieke weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden. Een afgelaste privétraining wordt in overleg verzet naar een andere dag, een afgelaste groepstraining naar de volgende week.
 • De cursist dient minimaal op de dag voorafgaand aan de lesdag aan te geven via e-mail, telefoon of Whats-app contact wanneer hij/zij niet in staat is om bij de training aanwezig te zijn. Gemiste groepsles(-sen) kunnen alleen worden ingehaald in een andere/volgende groep (wanneer de groepssamenstelling dit toelaat). Een gemiste les kan tot 8 weken na afloop van de cursus worden ingehaald, anders vervalt deze. Per cursus kan er maximaal 1 gemiste les ingehaald worden.
 • Door de cursist afgelaste lessen op de lesdag zelf, komen automatisch te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen.
 • De hondenschool heeft het recht om cursisten te weigeren bij onaangepast sociaal gedrag naar mens of dier. 
 • Indien u zich heeft ingeschreven voor een groepscursus of groepsles (puppy- basis- vervolgcursus of workshop) kunt u tot twee weken voor aanvang van de cursus/les kosteloos annuleren. Bij annuleringen minder dan twee weken voor aanvang van de cursus bent u verplicht de factuur te voldoen.
 • Indien u zich heeft ingeschreven voor een privéles bent u bij annulering 50% van het tarief verschuldigd wanneer u via mail/telefoon of anders al informatie/theorie heeft ontvangen
 • Groepslessen kunnen niet omgezet of ingehaald worden als privélessen.
 • Bij annulering van (een deel van) een cursus vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

 

Aansprakelijkheid

 • De hondenschool is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan de cursist, hond of omgeving.
 • De hondenschool behoudt zich het recht de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en/ of calculatie fouten.
 • De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.
 • De klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/klant en zijn/haar hond aan personen of materialen (worden) wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van zowel de hondenschool, medecursisten en de locatie waar getraind wordt.
 • De klant dient bij voorkeur een WA-verzekering te hebben waar de honden in zijn opgenomen. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

 

Het verspreiden van informatie

 • Mondelinge reclame en verspreiding van positieve feedback of recensies wordt erg gewaardeerd.
 • Het delen van berichten van de KynoSupport Facebook-pagina wordt zeer op prijs gesteld.
 • Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen (zoals e-mails, lesplannen, begeleidingsplannen, adviesverslagen en theoriemateriaal) vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd of verspreid, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op papier of digitaal.
 • Er kunnen foto's en/of korte video-opnames gemaakt worden tijdens de lessen. Deze foto's/video's kunnen gebruikt worden als beeld- en/of promotiemateriaal voor de hondenschool op de website en/of Facebook. Heeft u er bezwaar tegen dat er beelden van u of van uw hond gebruikt worden? Geeft u dat dan aan op het aanmeldformulier, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

 

Klachten

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Via de volgende link komt u bij de klachtenprocedure en kunt u indien gewenst het klachtenformulier invullen en versturen -->  Klachtenregeling